COMPONENŢA NOMINALĂ
A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI POGĂCEAUA
    
Ultima actualizare
31.07.2019
COMISIILE DE SPECIALITATE
ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI POGĂCEAUA

1.    Comisia pentru agricultură, activităţi economico - financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism:
 SOŢAN PETRU – preşedinte
 KOVACS ROMULUS FLORIN– secretar
 FLOREA IACOB – membru
 ORMENŞAN VASILE – membru
 FLOREA ŞTEFAN – membru

2.    Comisia pentru activităţi social – culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului:
 ŞTEFAN PETRU – preşedinte
 MUREŞAN MINODOR – secretar
 MILĂŞAN ALEXANDRU  – membru

3.    Comisia juridică şi de disciplină, protecţia mediului şi turism :
 FLOREA PETRU – preşedinte
 MURUŢAN VICTOR – secretar
 LORINCZI MIRCEA – membru

Numele şi prenumele
ORMENIŞAN VASILE
FLOREA IACOB
FLOREA PETRU
FLOREA ŞTEFAN
KOVACS ROMULUS FLORIN
LORINCZI MIRCEA
MILĂŞAN ALEXANDRU
MUREŞAN MINODOR
MURUŢAN VICTOR
SOŢAN PETRU
ŞTEFAN PETRU

Calitatea
viceprimar / consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local

Apartenenţa politică
PD-L
PNG-CD
PSD
PNL
PRPE
PD-L
PNG-CD
PD-L
PD-L
PSD
PSD

Realizare site
SARAL EXPERT CONSULT
www.saralconsult.ro