TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ

Hotărâri ale consiliului local
Dispoziţii ale primarului 2018
Dispoziţii ale primarului 2016 - 2017
Proiecte de hotărâri ale consiliului local
- Şedinţe publice:
        - Anunţ privind organizarea şedinţei publice 
        - Minuta şedinţei publice 
Şedinţe ale consiliului local
Rapoarte anuale privind transparenţa decizională
        - 2010
- Proiectul bugetului local pentru anul 2011
- Registrul datoriei publice 
- Registrul garanţiilor locale 
- Programul de investiţii publice al comunei - 2011
Planul de actiuni si de lucrari de interes local - 2011
Rapoarte de activitate ale consilierilor locali
Ultima actualizare
31.07.2019
Realizare site
SARAL EXPERT CONSULT
www.saralconsult.ro