Ultima actualizare
31.07.2019
Realizare site
SARAL EXPERT CONSULT
www.saralconsult.ro

COMUNA  POGĂCEAUA
- SCURTĂ PREZENTARE -


Istoric: Comuna POGĂCEAUA a fost atestată documentar în secolul XIV, după cum urmează: satul Pogăceaua în anul 1345, satul Văleni în anul 1856, celelalte sate la începutul secolului XX.

Localizare: Comuna este situată în partea de nord-vest a judeţului Mureş, fiind străbătută de drumul  judeţean 152 B Tîrgu Mureş - Şăulia, în apropiere de oraşul Tg-Mureş. Distanţele faţă de principalele oraşe ale judeţului sunt: municipiul Tg.Mureş 38 km, oraşul Luduş   40 km. 

Relief:  Format  din dealuri, cele mai importante fiind Dealul Cicui, Strâmbu, Viilor, Coşoaba, văi, cele mai importante Valea Silivaşului şi cea a Sîngeorzului. Comuna Pogăceaua este străbătută de pâraie cu debite variabile, dintre care Pârâul Bologa şi Pârâul de Câmpie.

Suprafaţă: Comuna Pogăceaua se întinde pe o suprafaţă de 3797 ha teren, astfel: 315,73 ha în intravilanul comunei şi 3481,27 în extravilanul acesteia. Din punct de vedere al utilizării, suprafaţa totală este împărţită astfel: teren arabil: 2454,27 ha; vii şi livezi 30 ha; păduri: 122 ha; păşuni: 726 ha; fâneţe: 149 ha.

Vecinătăţi: Comuna se învecinează cu comunele: Sînpetru de Cîmpie, Rîciu, Şincai, Grebenişu de Cîmpie, Band şi Şăulia de Cîmpie.

Sate aparţinătoare: Comuna POGĂCEAUA are în componenţă un număr de 9 sate:
1.Pogăceaua, localitatea de reşedintă a comunei, aflată pe DJ 152 B, între localităţile Pîrîu Crucii şi Deleni.
2.Văleni, situat pe DJ 152 B, între localităţile Deleni şi Şăulia de Cîmpie, la o distanţă de 4 km faţă de localitatea de reşedinţă.
3. Deleni, situat pe DJ 152 B, între localităţile Pogăceaua şi Văleni, la o distanţă de 1,5 km faţă de localitatea de reşedinţă.
4. Pîrîu Crucii, situat pe DJ 152 B, între localităţile Pogăceaua şi Rîciu, la o distanţă de 1 km faţă de localitatea de reşedinţă.
Celelalte sate, Bologoaia, Ciulea, Scurta, Sicele şi Valea Sînpetrului sunt străbătute de drumuri comunale sau de exploataţie, la distanţe cuprinse între 1,5 şi 6 km faţă de localitatea de reşedinţă.

Populaţie: La recensământul populaţiei din anul 2002 au fost înregistraţi un număr de 1983 locuitori. Structura etnică: români - 1765 locuitori, maghiari - 26 locuitori, rromi - 192 locuitori. Distribuţia pe culte religioase a populaţiei: ortodocşi - 1821 persoane, greco-catolici - 29 persoane, romano-catolici - 12 persoane, reformaţi - 26 persoane, alte culte - 95 persoane.

Îndeletnicirile locuitorilor: principalele îndeletniciri ale populaţiei se regăsesc în agricultură: cultivarea cerealelor şi creşterea animalelor. În comună mai funcţionează 1 atelier de mobilă, 1 fermă de păsări, 1 oară, 1 brutărie, 9 unităţi de alimentaţie publică, 4 puncte de colectare a laptelui. 
Instituţii publice: În comuna Pogăceaua, funcţionează un număr de 2 şcoli generale, 4 grădiniţe cu program normal, 1 cabinet medical generalist, 1 cabinet medical dentar, 4 lăcaşuri de cult, 1 punct farmaceutic, 1 cabinet veterinar, 2 cămine culturale, 1 bibliotecă comunală, 1 bibliotecă şcolară.