0265-420042      0265-420001
  pogaceaua@cjmures.ro
Sate aparţinătoare: Comuna POGĂCEAUA are în componenţă un număr de 9 sate:
1.Pogăceaua, localitatea de reşedintă a comunei, aflată pe DJ 152 B, între localităţile Pîrîu Crucii şi Deleni.
2.Văleni, situat pe DJ 152 B, între localităţile Deleni şi Şăulia de Cîmpie, la o distanţă de 4 km faţă de localitatea de reşedinţă.
3. Deleni, situat pe DJ 152 B, între localităţile Pogăceaua şi Văleni, la o distanţă de 1,5 km faţă de localitatea de reşedinţă.
4. Pîrîu Crucii, situat pe DJ 152 B, între localităţile Pogăceaua şi Rîciu, la o distanţă de 1 km faţă de localitatea de reşedinţă.
Celelalte sate, Bologoaia, Ciulea, Scurta, Sicele şi Valea Sînpetrului sunt străbătute de drumuri comunale sau de exploataţie, la distanţe cuprinse între 1,5 şi 6 km faţă de localitatea de reşedinţă.