0265-420042      0265-420001
  pogaceaua@cjmures.ro
Îndeletnicirile locuitorilor: principalele îndeletniciri ale populaţiei se regăsesc în agricultură: cultivarea cerealelor şi creşterea animalelor. În comună mai funcţionează 1 atelier de mobilă, 1 fermă de păsări, 1 oară, 1 brutărie, 9 unităţi de alimentaţie publică, 4 puncte de colectare a laptelui. 
Instituţii publice: În comuna Pogăceaua, funcţionează un număr de 2 şcoli generale, 4 grădiniţe cu program normal, 1 cabinet medical generalist, 1 cabinet medical dentar, 4 lăcaşuri de cult, 1 punct farmaceutic, 1 cabinet veterinar, 2 cămine culturale, 1 bibliotecă comunală, 1 bibliotecă şcolară.