0265-420042      0265-420001
  pogaceaua@cjmures.ro

Formulare asistență socială

Formulare stare civila

Formulare taxe și impozite

Formulare urbanism

Formulare diverse