COMUNA POGĂCEAUA, titular al proiectului ”Asfaltare străzi și îmbunătățirea infrastructurii locale în comuna Pogăceaua”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Mureș: fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Asfaltare străzi și îmbunătățirea infrastructurii locale în comuna Pogăceaua”, propus a fi amplasat în loc. Pogăceaua și Văleni, jud. Mureș.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM MUREȘ din loc. Târgu Mureș, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni, între orele 9-15 și marți-vineri, între orele 9-12, precum și la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Mureș.”