0265-420042      0265-420001
  pogaceaua@cjmures.ro
Anunt mediu strazi
Posted on Categories Informări

COMUNA POGĂCEAUA, titular al proiectului ”Asfaltare străzi și îmbunătățirea infrastructurii locale în comuna Pogăceaua”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Mureș: fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Asfaltare străzi și îmbunătățirea infrastructurii locale în comuna Pogăceaua”, propus a fi amplasat în loc. Pogăceaua și Văleni, jud. Mureș.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM MUREȘ din loc. Târgu Mureș, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni, între orele 9-15 și marți-vineri, între orele 9-12, precum și la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Mureș.”

Anunt precizari referitoare la declararea foselor septice
Posted on Categories Informări

Formular fose septice

PRECIZĂRI REFERITOARE LA DECLARAREA FOSELOR SEPTICE CONFORM HG NR. 714 DIN 2022

  • PRECIZĂRI REFERITOARE LA DECLARAREA FOSELOR SEPTICE CONFORM HG NR. 714 DIN 2022

ANUNT

Primăria Comunei Pogaceaua vă aduce la cunoștință faptul că prin apariția H.G. nr. 714/2022 s-a stabilit obligativitatea ca autorităţile publice locale să înfiinţeze şi să întreţină un registru de evidenţă a sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate dintr-o unitate administrativ-teritorială.

Astfel persoanele fizice şi juridice au obligatia de a declara la Primărie sistemele individuale autorizate pentru colectarea şi epurarea apelor uzate.

Drept urmare, atât persoanele fizice cât şi persoanele juridice care au pe proprietăţi astfel de sisteme individuale autorizate pentru colectarea şi epurarea apelor uzate (bazine de colectare, cum sunt fosele septice, toaletele cu bazine etc.), trebuie să depună, la Primăria Comunei Pogaceaua, o cerere/declaraţie până la data de 30 octombrie 2022.

Formularul tipizat se găseşte aici cât şi la sediul acesteia.

Declaratia de mai sus se completeaza si se depune la secretariatul, compartimentul urbanism din cadrul Primăriei Pogaceaua. Precizăm că legislaţia prevede amenzi între 5000 lei şi 10000 lei în cazul în care nu se va depune această declaraţie.

PRECIZĂRI DIN HOTĂRÂREA nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, construcţia, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate

  • Construcţia sistemelor individuale adecvate trebuie să se realizeze astfel încât să se prevină poluarea mediului şi să se asigure protejarea sănătăţii umane. Aceste sisteme pot include instalaţii prefabricate standardizate şi/sau construcţii.
    (2)Instalaţiile standardizate de tip bazine vidanjabile etanşe pentru stocarea apelor uzate/epurarea apelor uzate trebuie să respecte standardele specifice în vigoare, respectiv SR EN 12566-1:2016 şi SR EN 12566-4:2016/SR EN 12566-3:2016, SR EN 12566-6:2016 şi SR EN 12566-7:2016.
  • (3)Bazinele vidanjabile etanşe sau sistemele de epurare a apelor uzate vor putea fi instalate doar cu respectarea indicaţiilor tehnice de montare şi utilizare stabilite de producătorul/furnizorul instalaţiei.
  • Pentru sistemele individuale adecvate de colectare a apelor uzate se va încheia un contract cu o firmă de vidanjare în vederea transportului apelor uzate la o staţie de epurare
  • Pentru toate sistemele individuale adecvate este obligatorie eliminarea nămolului de epurare din instalaţie, printr-o firmă acreditată de vidanjare.

Obligaţia se aplică atât sistemelor existente în gospodării cât şi în cazul celor care urmează să fie construite.